Karin Blomstrand
Svenska Bostäder AB, ledamot i styrelsen
Stadsholmen AB, ledamot i styrelsen

Eva Ekmehag
Trafiknämnden, ledamot

Anita Hillerström Vagli
Moderata Kvinnor, föreningsrepresentant

Christoffer Järkeborn
Kommunfullmäktige, ledamot
Ordförande Södermalms stadsdelsnämnd

Therese Lindström
Kyrkogårdsnämnden, ersättare

Fredrik Sand
Exploateringsnämnden, ersättare

Jorge Soria Galvarro
Moderaternas Företagarråd, föreningsrepresentant

Eva Wiberg
Medborgarskolan, föreningsrepresentant
Moderata Seniorer, föreningsrepresentant