Therese Lindström, ordförande
Favoritplats i Sjöstaden: Bryggorna från Luma och runt Sickla Udde.
Det bästa med Sjöstaden: En blandning av storstadsliv med närhet till vatten och natur.
Varför Moderaterna? Tror på individens frihet att göra egna val och att det ska löna sig att arbeta.

Anita Hillerström Vagli, vice ordförande,  utbildningsledare
Favoritplats i Sjöstaden: Alla bryggorna som slingrar sig utmed hela Sjöstaden
Det bästa med Sjöstaden: Närheten till både vatten, natur och storstadens pulserande utbud
Varför Moderaterna? Frihetstanken och individens rätt att få forma sitt liv utifrån de egna behoven vid en given tidpunkt är en stor del av anledningen till att jag valde att bli medlem och engagera mig aktivt i moderaterna. För mig går rättigheter och skyldigheter hand-i-hand och jag tycker inte det är fel att ställa krav på människor. Att ställa krav är att bry sig om andra och vi behöver bry oss om varandra mer i vardagen, inte mindre.

Fredrik Sand, valledare
Favoritplats i Sjöstaden: Sjöstadsparterren.
Det bästa med Sjöstaden: Båtturen till Nybroplan lyfter arbetspendlingen.
Varför Moderaterna? Friheten kan bara vinnas, försvaras och bevaras i en rättsstat.


Karin Blomstrand, kassör, medlemsansvarig
Favoritplats i Sjöstaden: Promenadstråken längs alla vatten
Det bästa med Sjöstaden: Närheten till vatten, skog och ändå så nära city.
Varför Moderaterna? Frihet under ansvar och tron på individen.

Eva Wiberg, representant i Moderata seniorer
Favoritplats i Sjöstaden:
Det bästa med Sjöstaden:
Varför Moderaterna?

Jorge Soria Galvarro, representant i företagarrådet
Favoritplats i Sjöstaden:
Det bästa med Sjöstaden:
Varför Moderaterna?

Erica Löfgren, vice valledare
Favoritplats i Sjöstaden:
Det bästa med Sjöstaden:
Varför Moderaterna?

Vendela Magnell, MUF-representant
Favoritplats i Sjöstaden:
Det bästa med Sjöstaden:
Varför Moderaterna?