Årsmöte 2022

Varmt välkomna till Sjöstadsmoderaternas årsmöte

Tid: Onsdag 23 februari, kl. 18.00.
Plats: Digitalt via Zoom
Årsmötestalare: Moderaternas kommunikationschef Martin Borgs är gästtalare och inspirerar oss inför valåret.
Program: Vi samlas med de moderata Södermalmsföreningarna: Katarina, Hammarby Sjöstad, Högalid, Maria och Sofia på Zoom kl. 18 för ett gemensamt talarpass med Moderaternas kommunikationschef Martin Borgs. Därefter delar vi upp oss i nya Zoom-möten för att hålla årsmöten med våra respektive föreningar kl. 18.45.

Vill du kandidera till styrelsen?
Om du vill kandidera till styrelsen så ska din intressseanmälan skickas till valberedningens sammankallande Anton Claesson på anton.claesson@gmail.com, senast söndagen den 6 februari 2022.

Anmälan: Anmäl dig gärna till hammarby-sjostad@moderaterna.se senast den 22 februari 2022 för utskick av Zoom-länk.

Separat länk skickas ut till talarpass och årsmöte till anmälda medlemmar.

Varmt välkommen!
Styrelsen för Sjöstadsmoderaterna,
genom ordförande Therese Lindström

Kallelse i pdf-format; hammarby-sjostad-årsmöte

Verksamhetsberättelse 2021

Bokslut 2021 Sjöstadsmoderaterna.xlsx – Blad1

revisionsberättelse