Välkommen till årsmöte 17 februari 2021

Bokslut 2020 SjöstadsmoderaternaKALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021 MED SJÖSTADSMODERATERNA

Datum: Onsdag 17 februari 2021
Tid: Kl. 18:00
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan: Anmäl gärna senast den 16:e februari till hammarby-sjostad@moderaterna.se.

Motioner och handlingar:
Sista datum för att skicka in motioner till årsmötet är den 3:e februari. Motioner skall skickas till hammarby-sjostad@moderaterna.se

Årsmöteshandlingar kommer att skickas per mejl och publiceras löpande på hemsidan.

Varmt välkomna!

Therese Lindström
Ordförande

Årsmöteskallelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Revisionsberättelse 2020

Bokslut 2020 Sjöstadsmoderaterna

Förslag valberedning Sjöstadsmoderaterna 2021