Valberedningens förslag till styrelse Sjöstadsmoderaterna 2018

Val av ordförande och vice ordförande
Till ordförande väljs Eva Ekmehag.
Till vice ordförande väljs Anders Edholm.

Val av minst 3 ledamöter i styrelsen
Till övriga ledamöter i styrelsen väljs:

– Karin Blomstrand
– Johan Frantz
– Fredrik Sand
– Christoffer Järkeborn
– Ewa Wiberg
– Lisa Bengtsson
– Therese Lindström

Val av minst 1 revisor och ersättare för denne, tillika särskild(a) granskningsperson(er) av redovisning av användning av lokalt partistöd
Till revisor väljs Linda Fryklund.

Val av ombud i studieförbundet Medborgarskolan
Till ombud i studieförbundet Medborgarskolan väljs Ewa Wiberg.

För valberedningen/
Anna Eriksson