Trafiksituationen vid Mårtensdal

Sjöstadsmoderaterna lyfter den farliga trafiksituationen vid Mårtensdal. Korsningen är en fyrvägskorsning där flera olika trafikslag ska samsas utan att det finns reglerat trafikljus. Med anledning av den komplicerade trafiksituationen i korsningen och de många incidenter och olyckor som varit begär nu Sjöstadsmoderaterna att Trafikkontoret svarar på våra frågor:

  1. Hur ser Trafikkontoret på trafiksäkerheten i den aktuella korsningen?
  2. Hur kan man förbättra trafiksäkerheten i den olycksdrabbade korsningen?
  3. Är det nödvändigt att ha kvar Hammarby All+e som genomfartsled?
  4. Varför vill man inte använda bommar och/eller trafikljus i korsningen?