Moderatkvinnorna och utbildningstillfällen

Moderatkvinnorna är ett nätverk. Målet är att rekrytera, engagera och utbilda fler kvinnor i politiken och därmed få fler aktiva inom Moderaterna.
Nätverket är för kvinnor som är intresserade av moderat politik. Vi anordnar utbildning, nätverksträffar, talarkvällar med aktuellt politiskt tema, kampanjer och studiebesök.
Välkommen att följa oss på hemsidan. http://moderaterna.net/mkvinnor/