Medlemsmöte om Stockholmskommissionen

Den 12 december hade vi besök av Kristoffer Tamsons, ordförande i arbetsgruppen ”Tid” . Stockholmskommissionen är Moderaterna i Stockholms stads politikutvecklingsprojekt, vars syfte är att lägga fram konkreta förslag som kan behandlas på den ordinarie förbundsstämman i maj 2013. Det finns fyra arbetsgrupper: Tid, Tillit, Trygghet och Tillväxt. Klicka på länken för att läsa mer om Stockholmskommissionen.  http://moderaterna.net/stockholmskommissionen/