Krönika 2012

I  Sjöstadsmoderaterna lägger vi nu det sista ”mellanvalsåret” bakom oss. Under nästa år kommer vi att inrikta vår verksamhet på de kommande valen. Det är under 2013 som vi lägger grunden för hur vi kommer att möta väljarna under 2014 års val.

Som ordförande tycker jag att vi som förening har skaffat oss en bra grund att stå på. Våra förtroendevalde i stadsdelsnämnden och i andra församlingar har levererat på många av de mål vi ställde upp i valet 2012.

Under 2012 kommer många av de frågor som vi samlat in att omvandlas till politiska förslag som vi i Sjöstadsmoderaterna kommer att gå till val på.

Vill du vara med i vårt arbete är du varmt välkommen att bli medlem eller bara kontakta oss i styrelsen. Till dig som redan är medlem vill jag rikta ett varmt tack för ditt stöd under det gångna året.

Klicka här och läs hela dokumentet