Korsningen Kanalvägen/Värmdövägen

Alliansen har i Trafiknämnden lyft frågan om den problematiska trafiksituationen vid korsningen Kanalvägen/Värmdövägen. Så snart vi får svar återkommer vi.