Julmingel

Du som är medlem är välkommen till GlashusEtt den 12 /12 kl 18.30.
Anmälan till: lisa@mirabilia.se senast den 10/12.