Lyssna & Förnya

Höstkampanj 6 oktober

Moderaternas höstkampanj pågår för fullt i hela Stockholm.

Vi har fått mycket synpunkter om trafiken och polisen. Många föräldrar är oroliga för att inte hastighetsgränserna respekteras vid skolor och förskolor. Fler synliga poliser och fler farthinder efterfrågades.

Fler parkeringsplatser efterlystes också, samtidigt som några framhöll att det faktiskt finns lediga garageplatser i Sjöstaden. Det som saknas är en central informationssida där lediga platser kan läggas ut.

Synligare polis i Sjöstaden

Skärpt trafikövervakning vid skolor

Fler mataffärer för ökad konkurrens

Central informationssida för lediga garageplatser