Återblick 2012

Det händer mycket inom Sjöstadsmoderaterna och inför valet 2014 finns det en rad frågor och områden som vi kommer att jobba med. Det är under 2013 som vi lägger grunden för hur vi kommer att möta väljarna under 2014 års val. Under 2012 har föreningen genomfört ett antal aktiviteter t ex verksamhetsbesök och skapat en ny hemsida.

Levererade mål
-Köerna i barnomsorgen håller på att byggas bort.

-Lugnets skola färdigställs och vår stadsdel får ytterligare en välbehövlig grundskola.

-Satsningar för att underlägga för cyklisterna.

-Med T-banan till Nacka ska Sjöstaden få en egen tunnelbanestation

-Skattetrycket har fortsatt att minska tack vare sänkt kommunalskatt

-Nya förslag som läxhjälps-RUT kommer ytterligare hjälpa pressade Sjöstadsfamiljer att få tiden att räcka till.

Landstinget
Landstinget har kommit överens med Stockholm och Nacka att bygga ut tunnelbanan till Nacka, vilket skulle innebära att Hammarby Sjöstad får en egen T-skylt, en egen tunnelbanestation. Dessutom har landstinget fattats beslut om att förlänga Tvärbanan och koppla samman den med Saltsjöbanan.  

Allianspartierna och Miljöpartiet i landstinget har träffat en överenskommelse om att valfrihetsreformen Vårdval Stockholm kommer att få leva vidare även vid ett maktskifte. Vårdval Stockholm har med detta framtidssäkrats.

Kampanjer
Under året har vi haft ett flertal kampanjer där vi har boende, bl a på Sjöstadsdagen och under Sicklaloppet.

Lyssna & Förnya-kampanjen som pågick under året har som syfte att i första skedet att lyssna in människors åsikter om vår lokalpolitik. Med grund i våra samtal ska vi inför valet 2014 erbjuda väljarna lokala och regionala budskap om hur vi vill utveckla våra kommuner och stockholmsregionen. De synpunkter vi har från de boende har sammanställts och redovisats på hemsidan.

Vi har haft Filippa Reinfeldt och Kristoffer Tamsons på besök. De pratade omsjukvården och trafikfrågor. Vi har också fått mera kunskap om Stockholmskommissionens projekt som handlar om Stockholms stads politikutvecklingsprojekt.

Dessutom har vi bjudit in till några pubkvällar.

Verksamhetsbesök
Föreningen har genomfört två verksamhetsbesök i Hammarby Sjöstad; Sjöstadsskolan och Fryshusets gymnasium.

Två skolor med vitt skilda verksamheter, undervisningsmodeller och förtecken. Det blev två mycket intressanta eftermiddagar där pedagogerna delade med sig sina tankar, erfarenheter och idéer om hur skolan fungerar idag och vad de ser som viktiga förbättringsområden. Det var med stor glädje och entusiasm pedagogerna berättade om sin vardag och hur stolta alla var. Eldsjälar med stort engagemang för sina elever trots att de stundom upplevde stor arbetsbelastning och känsla av att inte alltid räcka till.

Hemsidan
Under året påbörjade vi arbetet med att ta fram en hemsida för Sjöstadsmoderaterna. Vi har kommit en bra bit på väg men arbetet kommer fortsätta kontinuerligt. Kom gärna med synpunkter eller om du saknar någon viktig information. Hemsidan kommer att utvecklas och bli en allt viktigare del i vår kommunikation.