Christoffer Järkeborn
Kommunfullmäktige, ledamot
Ordförande Södermalms stadsdelsnämnd

Therese Lindström
Beredningen för regional attraktionskraft, ersättare

Eva Ekmehag
Trafiknämnden, ledamot
Hovrätten, nämndeman

Fredrik Sand
Exploateringsnämnden, ersättare

Karin Blomstrand
Svenska Bostäder AB, ledamot i styrelsen
Stadsholmen AB, ledamot i styrelsen

Eva Wiberg
Medborgarskolan, föreningsrepresentant
Moderata Seniorer, föreningsrepresentant
Stockholms Tingsrätt, nämndeman

Lisa Bengtsson
Moderata Kvinnor, föreningsrepresentant

Jorge Soria Galvarro
Moderaternas Företagarråd, föreningsrepresentant