Therese Lindström, ordförande
Yrke: Systemansvarig
Sjöstadsbo sedan: 2016
Favoritplats i Sjöstaden: Bryggorna från Luma och runt Sickla Udde.
Det bästa med Sjöstaden: En blandning av storstadsliv med närhet till vatten och natur.
Viktigaste Sjöstadsfråga: Trygghet och bra kollektivtrafik.
Varför Moderaterna? Tror på individens frihet att göra egna val och att det ska löna sig att arbeta.

Anita Hillerström Vagli, vice ordförande,  utbildningsledare
Yrke: Projektledare
Sjöstadsbo sedan: 2010
Favoritplats i Sjöstaden: Alla bryggorna som slingrar sig utmed hela Sjöstaden
Det bästa med Sjöstaden: Närheten till både vatten, natur och storstadens pulserande utbud
Viktigaste Sjöstadsfråga: Att utöka möjligheterna att åka kollektivt med SL-kort på vattenvägarna från Sjöstaden in till city och till andra delar av länet.
Varför Moderaterna? Frihetstanken och individens rätt att få forma sitt liv utifrån de egna behoven vid en given tidpunkt är en stor del av anledningen till att jag valde att bli medlem och engagera mig aktivt i moderaterna. För mig går rättigheter och skyldigheter hand-i-hand och jag tycker inte det är fel att ställa krav på människor. Att ställa krav är att bry sig om andra och vi behöver bry oss om varandra mer i vardagen, inte mindre.

Fredrik Sand, valledare
Yrke: Näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare
Sjöstadsbo sedan: 2003
Favoritplats i Sjöstaden: Sjöstadsparterren.
Det bästa med Sjöstaden: Båtturen till Nybroplan lyfter arbetspendlingen.
Viktigaste Sjöstadsfråga: Hur kan stadsdelen fortsätta utvecklas när invånarna tar över efter planerare, byggare och besökare.
Varför Moderaterna? Friheten kan bara vinnas, försvaras och bevaras i en rättsstat.

Lisa Bengtsson, kassör, representant i Moderata kvinnor
Yrke: VD-assistent
Sjöstadsbo sedan: 2006
Favoritplats i Sjöstaden: Henriksdalshamnen
Det bästa med Sjöstaden: Närheten till vatten, skog och ändå så nära city
Viktigaste Sjöstadsfråga: Att alla får förskoleplats
Varför Moderaterna? Frihetstänket, tro på individen

Karin Blomstrand, medlemsansvarig
Yrke: Finanschef
Sjöstadsbo sedan: 2014
Favoritplats i Sjöstaden: Promenadstråken längs alla vatten
Det bästa med Sjöstaden: Närheten till vatten, skog och ändå så nära city.
Viktigaste Sjöstadsfråga: Kommunikationerna in till stan och utökad båttrafik där även  SL-kort gäller på båtarna
Varför Moderaterna? Frihet under ansvar och tron på individen.

Eva Wiberg, representant i Moderata seniorer
Yrke: Pensionär
Sjöstadsbo sedan
Favoritplats i Sjöstaden:
Det bästa med Sjöstaden:
Viktigaste Sjöstadsfråga:
Varför Moderaterna?

Jorge Soria Galvarro, representant i företagarrådet
Yrke:
Sjöstadsbo sedan
Favoritplats i Sjöstaden:
Det bästa med Sjöstaden:
Viktigaste Sjöstadsfråga:
Varför Moderaterna?

Eva Ekmehag, ledamot
Yrke: Ämnesråd på Utrikesdepartementet
Sjöstadsbo sedan: Maj 2010
Favoritplats i Sjöstaden: Henriksdalskajen
Det bästa med Sjöstaden: Småskaligheten, närheten till vattnet och naturen samt till city
Viktigaste Sjöstadsfråga: Möjlighet att använda SL-kort/biljett på Emelie samt att kunna bada i Hammarby sjö
Varför Moderaterna? Den enskildes tankar, funderingar och idéer om närområdet, regionen och frågor som berör hela landet bör få större utrymme i politiken

Nils Annink, MUF-representant
Yrke:
Sjöstadsbo sedan: 2019
Favoritplats i Sjöstaden:
Det bästa med Sjöstaden:
Viktigaste Sjöstadsfråga:
Varför Moderaterna?