Valberedningens förslag inför årsmötet för Sjöstadsmoderaterna 2020