Råttor i Sjöstaden

Det är många av oss som har noterat att råttorna har ökat den senaste tiden i Sjöstaden. Sjöstadsmoderaterna har pratat med ansvarig person på Trafikverket som är medveten om problemet med råttor både i innerstaden och föorterna. Man jobbar kontinuerligt med råttbekämpning och just nu är man mittemellan det tidigare sättet att bekämpa råttorna nämligen att spruta ner gift i jorden. Det sättet är nu förbjudet och man provar istället att sätta ut s k betesstationer, en betongklump där man sprutar ner mat till råttorna som då avlider. Det är dock lite olika insatser beroende var någonstans råttorna befinner sig. Om det är i och runt själva husen i Sjöstaden så är det brf föreningarna som måste agera och är det på kommunens och stadens mark Trafikkontoret. Idag är det Anticimex som man har ett avtal med men i nuläget upphandlar man även med andra aktörer. Man kommer att göra uppföljning av hur det hela utfaller och sedan bestämma inriktningen för framtiden. Råttorna har nog kommit för att stanna och några av anledningarna är att folk slänger skräp på marken, överfulla papperskorgar och att fåglar och även människor river upp skräp ur papperskorgarna. Trafikverket är nu uppmärksammade på vårt problem och har oss i åtanke vid kommande projekt och nya insatser.