Påminnelse till den 9 oktober

Vi fortsätter våra politiska samtal den 9 oktober kl 18-20 i Glashusett, Hammarby Sjöstad. Vilka insatser kan vi göra för att öka Sjöstadens inflytande i ett flertal frågor. Det finns några prioriterade fokusområden som vi kan fördjupa oss i:

kommunikationerna, skola vård och omsorg, renhållningen

Välkommen den 9 oktober.