Öppet möte på GlashusEtt

Vi vill gärna träffa dig för att fortsätta den politiska dialogen. Nästa tillfälle blir den 9 oktober kl 18-20 i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad. Vi kommer då att närmare diskutera vilka frågor vi bör driva framöver. Och det är mycket värdefullt om du har möjlighet att vara med oss. Om du redan nu vill anmäla dig gör du det till: .sjostaden@moderat.se