Open Space

Möte om Sjöstadens framtid där Sjöstadsborna själva är med och skapar framtiden.  Onsdagen den 23 november kl 18.00. Plats:
Arrangör: Södermalms stadsdelsnämnd