Medborgarmöte

Fokus på utvecklingen och framtiden av Sjöstaden.
Torsdagen den 17 november kl 18.00. Plats: Sjöstadsskolan Hammarby Allé 74-76.
Arrangör: Södermalms stadsdelsnämnd