Lyssna & Förnya

Lyssna och Förnya

Syftet i första skedet är att lyssna in människors åsikter om vår lokalpolitik. Med grund i våra samtal ska vi inför valet 2014 erbjuda väljarna lokala och regionala budskap om hur vi vill utveckla våra kommuner och stockholmsregionen.

Vid ett flertal tillfällen har vi varit ute och mött sjöstadsbor och frågat vad de tycker om sin stadsdel. Det är roligt att höra att många är så positiva till miljön i Sjöstaden men så klart finns det förbättringspotential. Nedan ett axplock av vad Sjöstadsborna tycker. Vi kommer vid ett senare tillfälle redovisa det kompletta materialet.

* Vackert och nära till natur och vatten
* Trevligt, modernt, småstad i staden, den svenska framtiden
* Bättre turtäthet på bussar, tvärbanan och båtarna
* Bättre renhållning
* Fler förskolor
* Fler parkeringsplatser
* Bättre ordning på trafiken, farthinder på Hammarby allé