Kyrkovalet 2013 – Borgerligt alternativ i Svenska Kyrkan

Inför kyrkovalet 2013 ställer moderaterna inte upp med partibeteckning (beslut från partistämman 2011) utan i stället har Borgerligt alternativ bildats. Vid frågor om kyrkovalet kontakta Linda Fryklund, linda.fryklund@bredband.net. Besök gärna hemsidan http://borgerligtalternativ.nu/