Hårt arbete och valspurt

Valet är över och tyvärr nådde vi inte ända fram. Samtidigt har vi tillsammans genomfört en fantastisk valspurt där vi de senaste veckorna minskat blockskillnaden kraftigt. Vi kommer nu att fortsätta vårt arbete i opposition och kommer att använda den kommande mandatperioden till att förnya och förstärka våra välfärdsfrågor. Självfallet står vi inför stora utmaningar och ska leverera svaren på framtidens utmaningar.

Tack alla för stöd och engagemang!