Affischering i Sjöstaden

Lördagen den 3 maj affischerade vi med våra toppkandidater!